OPLEIDERSPROFESSIONALITEIT: DE RELATIE TUSSEN DE POSITIONERING VAN LERARENOPLEIDERS EN HUN OPLEIDINGSPRAKTIJK

Biblio gegevens

Publicatievorm:

Status review:

Trefwoorden:

Auteur(s): 
Vanassche , Eline
Kelchtermans , Geert
Publicatiejaar: 
2015
Titel tijdschrift: 
Tijdschrift voor lerarenopleiders
Volume: 
36
Editie: 
1

Taal: