Hoe studentevaluaties bijdragen aan de professionalisering van lerarenopleiders

Biblio gegevens

Publicatievorm:

Status review:

Trefwoorden:

Auteur(s): 
Deenen , Fleur
Geldens , Jeannette
Khaled , Anne
Publicatiejaar: 
2015
Titel tijdschrift: 
Tijdschrift voor lerarenopleiders
Volume: 
36
Editie: 
2

Taal: