Bestaat er evidentie voor verbeterde leerprestaties en attituden door context-geleide benaderingen in wetenschapsonderwijs?

Biblio gegevens

Publicatievorm:

Status review:

Trefwoorden:

Auteur(s): 
Van Werde , Kristof
Publicatiejaar: 
2013
Titel boek: 
P-reviews: praktijkgerichte vakdidactische reviews van onderzoek
Uitgever: 
P-reviews editorial board
Auteur(s) boek: 
De Meyere , Job
De Fraine , Bieke
Frans , Renaat
Van de Keere , Kristof
Pagina's: 
1-47

Reacties

Praktijkmateriaal: 
Via deze link kom je meer te weten over de concept-context benadering toegepast op biologieonderwijs (theoretisch kader, didactiek en praktijkvoorbeelden).

Praktijkmateriaal: 
Deze link brengt je naar een reflectie-instrument dat het mogelijk maakt om na te denken over je eigen STEM-onderwijs. Er worden o.a. reflectievragen aangereikt i.v.m. de concept-context benadering voor zowel basis- als secundair onderwijs.