Motivatie van leerlingen binnen de lessen lichamelijke opvoeding in het lager en secundair onderwijs: Hoe pak je het aan?

Biblio gegevens

Publicatievorm:

Status review:

Trefwoorden:

Auteur(s): 
Tallir , Isabel
Publicatiejaar: 
2013
Titel boek: 
P-reviews: praktijkgerichte vakdidactische reviews van onderzoek
Uitgever: 
P-reviews editorial board
Auteur(s) boek: 
De Meyere , Job
De Fraine , Bieke
Renaat , Frans
Van de Keere , Kristof
Pagina's: 
1-96