Het beroep van lerarenopleider. Professionele rollen, professioneel handelen en professionele ontwikkeling van lerarenopleiders

Biblio gegevens

Publicatievorm:

Status review:

Trefwoorden:

Auteur(s): 
Lunenberg , Mieke
Dengerink , Jurriën
Korthagen , Fred
Publicatiejaar: 
2013