Over ons

EDURAMA: Een web platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders

Doelstelling

Professionele ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders is één van de essentiële middelen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Belangrijk hiervoor is de mate waarin onderzoek binnen de lerarenopleiding beschikbaar en bruikbaar is. Er wordt immers een blijvend probleem gesignaleerd inzake doorstroming van praktijkrelevante, wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar het onderwijs. Het kernproject EDURAMA van het expertisenetwerk School of Education, associatie KU Leuven wil vorm geven aan een website waarop de Vlaamse lerarenopleiders, leraren-in-opleiding en leraren terecht kunnen om recent en relevant onderzoek terug te vinden en te gebruiken in de les- en klaspraktijk.

Partnerschap

In het project zijn volgende instellingen betrokken:

Promotor:

Katholieke Hogeschool VIVES - Studiegebied Onderwijs - Campus Tielt

Kristof Van de Keere (kristof.vandekeere@vives.be)

Stephanie Vervaet (stephanie.vervaet@vives.be)

Partnerinstellingen:

Thomas More - Departement Lerarenopleiding Vorselaar 

Dr. Job De Meyere (job.de.meyere@ucll.be)

Thomas Smets (thomas.smets@thomasmore.be)

Katrine Patteet (katrine.patteet@thomasmore.be

UC Leuven-Limburg - Departement Lerarenopleiding BASO 

Renaat Frans (renaat.frans@ucll.be)

Kristof Minten (kristof.minten@ucll.be)

Universitaire partners:

UGent - Vakgroep Onderwijskunde 

Dr. Ruben Vanderlinde (ruben.vanderlinde@ugent.be)

KULeuven - Vakgroep Onderwijs- en opleidingskunde

Prof. Dr. Maarten Simons (maarten.simons@ppw.kuleuven.be)