lerarenopleider

Van (vak)docent naar lerarenopleider: een omslag in denken en doen

Kools , Quinta
Feijtel , Kees
van de Reijt , Véronique
Elgershuizen , Rob

OPLEIDERSPROFESSIONALITEIT: DE RELATIE TUSSEN DE POSITIONERING VAN LERARENOPLEIDERS EN HUN OPLEIDINGSPRAKTIJK

Vanassche , Eline
Kelchtermans , Geert

‘Met het oog op de toekomst’

Leraren en hun opleiders: een pleidooi voor pedagogische professionaliteit

Het beroep van lerarenopleider. Professionele rollen, professioneel handelen en professionele ontwikkeling van lerarenopleiders

Abonneren op RSS - lerarenopleider