professionalisering

Hoe studentevaluaties bijdragen aan de professionalisering van lerarenopleiders

Deenen , Fleur
Geldens , Jeannette
Khaled , Anne

'Ik heb nieuwe inzichten opgedaan'

Koster , Bob
Béneker , Tine
Kools , Quinta
Joosten-ten Brinke , Desirée

OPLEIDERSPROFESSIONALITEIT: DE RELATIE TUSSEN DE POSITIONERING VAN LERARENOPLEIDERS EN HUN OPLEIDINGSPRAKTIJK

Vanassche , Eline
Kelchtermans , Geert

Onderzoekend handelen in de dagelijkse praktijk van leraren en docenten

Van der Steen , Janneke
Peters , Martijn

Aspirant leraren professionaliseren in het begeleiden van keuzeprocessen

Goosen , Karin
Struyf , Elke
Van Esbroeck , Raoul

Cursus voor professionalisering van leraren: succes en problemen

Leeman , Yvonne
Wardekker , Wim

Praktijk in de plaats van blauwdruk / Over het opleiden van lerarenopleiders

De rol van de lerarenopleiding bij innovatieprocessen in het primair onderwijs / Een onderzoek naar de samenwerking in opbrengstgericht werken binnen de onderwijsketen

Lerarenopleiders (terug) voor de klas: enkel winnaars?!

De Witte , Nele
Simons , Joke
Van den Berk , Brenda
Conings , An
Gaeremynck , Veerle
Van Hooydonck , Ilse

Ongemerkt professionaliseren: je leert meer dan je denkt!

Abonneren op RSS - professionalisering