lerarenopleiders

Van (vak)docent naar lerarenopleider: een omslag in denken en doen

Kools , Quinta
Feijtel , Kees
van de Reijt , Véronique
Elgershuizen , Rob

Hoe studentevaluaties bijdragen aan de professionalisering van lerarenopleiders

Deenen , Fleur
Geldens , Jeannette
Khaled , Anne

'Ik heb nieuwe inzichten opgedaan'

Koster , Bob
Béneker , Tine
Kools , Quinta
Joosten-ten Brinke , Desirée

OPLEIDERSPROFESSIONALITEIT: DE RELATIE TUSSEN DE POSITIONERING VAN LERARENOPLEIDERS EN HUN OPLEIDINGSPRAKTIJK

Vanassche , Eline
Kelchtermans , Geert

Het stellen van doelen: vanzelfsprekend in theorie, maar ook in praktijk?

van den Bergh , Linda
van Diggelen , Maghiel

Beroepspraktijk vraagt om (h)erkenning en ontwikkeling van persoonlijke professionaliteit

Het beroep van lerarenopleiders: zes rollen

Lunenberg , Mieke
Korthagen , Fred
Dengerink , Jurriën

Zeg niet: 'Zelfstudie', maar: 'LOEP-benadering, lerarenopleiders Onderzoeken hun Eigen Praktijk'

We gaan er niet over, maar toch...

Abonneren op RSS - lerarenopleiders